Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Harasim Dariusz

Dariusz Harasim

ur. w 1968 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Był współzałożycielem drużyny harcerskiej działającej w latach 1986-1988 w ramach Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii katedralnej w Siedlcach. W 1988 roku zaangażował się w działalność Polskiej Organizacji Harcerskiej i współtworzył jej struktury w Siedlcach. W ramach pracy w niezależnym harcerstwie prowadził działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczył aktywnie w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Był także kolporterem prasy podziemnej m. in. takich tytułów jak „Solidarność Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „KOS” – Biuletyn Komitetu Oporu Społecznego, a także pism wydawanych w Siedlcach „Metrum” i „Wiadomości Podlaskie”.  W 1988 roku brał czynny udział w odbudowie kopca Józefa Piłsudskiego w miejscowości Majówka-Zawady koło Siedlec. Działał również w Federacji Młodzieży Walczącej i od 1987 roku współorganizował w Siedlcach drukowanie ulotek, zdjęć i znaczków sygnowanych przez Federację Młodzieży Walczącej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków