Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowakowski Krzysztof
Krzysztof Piotr Nowakowski
ur. w 1952 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015

Biogram

Krzysztof Piotr Nowakowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”  Taksówkarzy w Białymstoku. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność opozycyjną. Brał udział w zabezpieczeniu dokumentów związkowych NSZZ  „Solidarność” taksówkarzy i w ukryciu ich przed Służbą Bezpieczeństwa. Organizował kolportaż i rozpowszechniał prasę podziemną. Zapewniał transport działaczom struktur podziemnej „Solidarności”, także ukrywającym się. Zbierał składki na działalność związku. W jego mieszkaniu w początkach stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję, a 18 maja 1982 r. wraz z bratem Cezarym został zatrzymany i przesłuchany na KWMO w Białymstoku za noszenie znaczka „Solidarności”. Był głównym organizatorem konduktu taksówkarzy odprowadzającego ciało ks. Jerzego Popiełuszki z białostockiego prosektorium do mostu na Narwi w m. Żółtki. Działalność opozycyjną prowadził do końca 1984 r.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M. Kietliński Ćwierć wieku podlaskiej solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.
B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN