Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowakowski Krzysztof

Krzysztof Piotr Nowakowski

ur. w 1952 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Krzysztof Piotr Nowakowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”  Taksówkarzy w Białymstoku. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność opozycyjną. Brał udział w zabezpieczeniu dokumentów związkowych NSZZ  „Solidarność” taksówkarzy i w ukryciu ich przed Służbą Bezpieczeństwa. Organizował kolportaż i rozpowszechniał prasę podziemną. Zapewniał transport działaczom struktur podziemnej „Solidarności”, także ukrywającym się. Zbierał składki na działalność związku. W jego mieszkaniu w początkach stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję, a 18 maja 1982 r. wraz z bratem Cezarym został zatrzymany i przesłuchany na KWMO w Białymstoku za noszenie znaczka „Solidarności”. Był głównym organizatorem konduktu taksówkarzy odprowadzającego ciało ks. Jerzego Popiełuszki z białostockiego prosektorium do mostu na Narwi w m. Żółtki. Działalność opozycyjną prowadził do końca 1984 r.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Kietliński Ćwierć wieku podlaskiej solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.
    • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN