Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markowska	 Aleksandra

Aleksandra Markowska

ur. w 1943 roku w m. Leśna k. Bodzentyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
Była działaczem NSZZ „Solidarność” od 1980 r., Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. W latach 1981-1989 organizowała pomoc dla internowanych i ich rodzin. Uczestniczyła w Mszach Św. za Ojczyznę oraz organizowała pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy. W dniu 31.08.1982 r. wzięła udział w marszu protestacyjnym w Starachowicach manifestując sprzeciw wobec wprowadzonemu stanowi wojennemu. Kolportowała nielegalne wydawnictwa, współorganizowała uroczystości i spotkania żołnierzy Armii Krajowej na Wykusie i w Wąchocku. Wielokrotnie przesłuchiwana przez Służbę Bezpieczeństwa. W styczniu 1982 r. zwolniona z pracy z uwagi na prowadzoną działalność. Po dwóch miesiącach powróciła do pracy. W 1989 r. działała w Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność”, a następnie przewodniczyła Komisji Zakładowej ZOZ. Była członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Starachowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków