Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Starzyk Rajmund

Rajmund Stanisław Starzyk

ur. w 1950 roku w m. Rzepiennik Marciszewski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Tatrzańskim Parku Narodowym w Zakopanem. 14 grudnia 1981 r. wszczęto przeciwko niemu śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej. W związku z tym 17 grudnia 1981 r. został tymczasowo aresztowany. Początkowo przetrzymywany był w Komendzie Miejskiej MO w Zakopanem, a następnie został przewieziony do Zakładu Karnego w Nowym Sączu. W areszcie przebywał do 8 stycznia 1982 r., gdy Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu wydał wyrok, w którym skazał go na grzywnę w wysokości 20 000 złotych, której nie uiszczenie w terminie miało skutkować karą zastępczą 6 miesięcy i 20 dni pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd zaliczył na poczet kary okres tymczasowego aresztowania. Na podstawie wniesionego przez Prokuratora Rejonowego w Zakopanem wniosku o rewizję wyroku z dnia 8 stycznia 1982 r. oraz na podstawie złożonego przez obrońcę wniosku o uniewinnienie skazanego, Sąd Najwyższy w Warszawie za pośrednictwem Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu 31 marca 1982 r. zmienił wyrok wymierzając karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawiesił na okres 3 lat oraz obciążył oskarżonego kosztami rozprawy sądowej w wysokości 14 000 złotych. W kwietniu 1989 r. uczestniczył w spotkaniu na którym powołano Komitet Obywatelski „Solidarność” Województwa Nowosądeckiego, uczestniczył w spotkaniach zakopiańskiej „Solidarności”, a w spotkaniach w ramach struktur w Tatrzańskim Parku Narodowym przewodniczył.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN