Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Edward

Edward Edmund Nowak

ur. w 1950 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Specjalista do spraw inwestycji Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie (HiL). Uczestnik protestów w hucie w sierpniu 1980 r. Członek Komitetu Strajkowego na Wydziale Walcowni Zgniatacz huty. Od jesieni 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Robotniczej Hutników. Uczestnik I Krajowego Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w Hucie im. Lenina. Członek Komitetu Strajkowego. Po pacyfikacji strajku pozostawał w ukryciu. 
Zatrzymany 13 stycznia 1982 r. Początkowo internowany, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z zarzutami o kierowanie strajkiem w HiL. W dniu 25 lutego 1982 r. skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 i pół roku pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu i Strzelinie. W dniu 8 sierpnia 1983 r. zwolniony na mocy przepisów amnestyjnych (wcześniej na przełomie 1982/83 korzystał w przepustki).
Po uwolnieniu związany z Tajną Komisją Robotniczą Hutników (TKRH). W 1984 r. brał udział w powołaniu Towarzystwa Pomocy Więzionym. Działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie od momentu powstania w dniu 7 listopada 1984 r. Od 1986 r. w składzie odtworzonej, jawnie działającej Komisji Robotniczej Hutników. 
Wielokrotnie zatrzymywany, w tym podczas demonstracji w Krakowie w dniu 3 maja 1985 r., poddawany przesłuchaniom i rewizjom. Zwolniony z pracy w hucie.
Podczas strajku w HiL w dniach 26 kwietnia-5 maja 1988 r.  jeden z rzeczników prasowych Komitetu Strajkowego. Czynny w odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności” w hucie. Kierował Biurem Organizacyjnym związku powołanym po uwolnieniu zatrzymanych podczas pacyfikacji strajku w dniu 5 maja 1988 r. W 1989 r. członek Komitetu Obywatelskiego w Krakowie. Członek Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 
Podczas wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r. wybrany posłem na Sejm. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej