Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Narożny Kazimierz

Kazimierz Bogdan Narożny

ur. w 1943 roku w m. Żabiczyn k. Wągrowca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Kazimierz Bogdan Narożny prowadził działalność w latach 1980–1989, był działaczem Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego „Stokbet” we Wrześni, Międzyzakładowej Grupy „Solidarność” we Wrześni oraz Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska w Poznaniu.
Działalność w „Solidarności” rozpoczął we wrześniu 1980 r. Był przewodniczącym Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „S”) w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego „Stokbet” we Wrześni. W marcu 1981 r. współorganizował akcję strajkową w związku z kryzysem bydgoskim, a następnie w lipcu tego roku został delegatem Regionu Wielkopolska na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. W trakcie pobytu w ośrodku uczestniczył w kilkudniowej głodówce. 
Po wyjściu na wolność 29 kwietnia 1982 r. nie zrezygnował z dalszej działalności opozycyjnej. Aktywnie angażował się w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom. Od 1982 r. działał w podziemnej, Międzyzakładowej Grupie „Solidarność” we Wrześni oraz Tymczasowym Zarządzie Regionu Wielkopolska w Poznaniu. W tym czasie kolportował bezdebitowe wydawnictwa na terenie Wrześni, Jarocina i Poznania m.in. „Solidarni, „Tygodnik Mazowsze”, „Veta” oraz „Biuletyn Wojenny”. W latach 1983–1988 Bogdan Narożny współorganizował comiesięczne spotkania działaczy „S”. Wspomagał działalność samorządów robotniczych w woj. poznańskim i w Warszawie za co został zwolniony z pracy. 
W tym czasie był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w związku z zebraniem tzw. „Alternatywy”. W 1988 r. zajął się organizowaniem manifestacji „S” w Poznaniu, wspomagał także strajki na Śląsku i w Gdańsku. Jako kurier przewoził pieniądze do Gdańska i Jastrzębia-Zdroju. W styczniu 1989 r. zainicjował powołanie Komitetu Organizacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa „S” w Kaliszu.
Ze względu na swoja działalność opozycyjną był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństw w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie „Malkontent”, a także Spraw Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Sternik” oraz „Alternatywa”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.