Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Klinkiewicz Jacek
Jacek Eugeniusz Klinkiewicz
ur. w 1961 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Jacek Klinkiewicz w trakcie studiów był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Łódzkiej, uczestniczył w redagowaniu „Biuletynu Informacyjnego NZS”, brał udział w protestach, m.in. w demonstracji, która miała miejsce przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 15.12.1981 r. Kolportował wydawnictwa bezdebitowe, a w latach 1982–1984 był kurierem przewożącym „Tygodnik Mazowsze” na trasie Łódź – Warszawa. 25.08.1982 r. został zatrzymany w trakcie rozklejania ulotek na terenie Łodzi. Podczas legitymowania zbiegł, a po kilku dniach zgłosił się na komendę Milicji Obywatelskiej. W konsekwencji stanął przed kolegium pod zarzutem zaśmiecania miasta i został ukarany grzywną. W latach 1982–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków