Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żmijewski Zdzisław

Zdzisław Żmijewski

ur. w 1932 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017
Biogram
Był inicjatorem utworzenia związku NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych „Predom–Mesko" w Skarżysku-Kamiennej. Zaangażował się w działalność Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, działał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Narzędziowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany  i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. Po opuszczeniu Ośrodka Odosobnienia w Kielcach kontynuował działalność tj. kolportował nielegalne ulotki na terenie zakładu pracy oraz w miejscu zamieszkania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej