Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żmijewski Zdzisław
Zdzisław Żmijewski
ur. w 1932 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 108/2017

Biogram

Był inicjatorem utworzenia związku NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych „Predom–Mesko" w Skarżysku-Kamiennej. Zaangażował się w działalność Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, działał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Narzędziowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany  i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. Po opuszczeniu Ośrodka Odosobnienia w Kielcach kontynuował działalność tj. kolportował nielegalne ulotki na terenie zakładu pracy oraz w miejscu zamieszkania. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej