Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Oleksiński Eugeniusz

Eugeniusz Edward Oleksiński

ur. w 1949 roku w m. Mikluszowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.  Wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej związku. Uczestnik zjazdu małopolskich delegatów regionalnych „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik w dniach 13-15 grudnia 1981 r. strajku okupacyjnego z zakładzie. Członek komitetu strajkowego. 
Po pacyfikacji strajku zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z 5 stycznia 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Tarnowie (od 30 sierpnia 1982 r. do 1 lutego 1983 r. korzystał z przerwy w jej odbywaniu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej). Zwolniony w dniu 28 lipca 1983 r. na podstawie przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej