Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Bąk

ur. w 1958 roku w m. Mogielnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem niepodległościowym, związanym z ruchem ludowym, a także jednym z organizatorów Uniwersytetu Ludowego w Zbroszy Dużej w 1979 r. W latach 1979-1989 organizował spotkania zrzeszające niezależnych rolników i zajmował się kolportażem prasy niepodległościowej. Po spotkaniu rolników w dniu 26 stycznia 1980 r. został aresztowany na 48 godzin. 
17 lutego 1982 r. został internowany, jako aktywny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów na SGGW, odmówił podpisania deklaracji o lojalności. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka. Zwolnienie z internowania nastąpiło 12 lipca 1982 r. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1979-1989.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej