Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiatkowski Stanisław

Stanisław Kwiatkowski

ur. w 1954 roku w m. Poleckiszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Stanisław Kwiatkowski był pracownikiem Zakładów Przemysłu Zapałczanego w Sianowie. Od września 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem ulotek i pism podziemnych. Utrzymywał kontakt  z podziemnymi strukturami „Solidarności” na terenie Słupska. 
W dniu 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 228 z dnia 10.11.1982 r. został przydzielony do 7 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 03.02.1983 r.  został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków