Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Waldemar Józef Maciaszek
ur. w 1954 roku w m. Bystrzyca Kłodzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Pan Waldemar Maciaszek od września 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Zajmował się kolportażem gazetek i ulotek opozycyjnych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-15 XII 1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku okupacyjnym w kopalni. Z tego powodu w dniu 10 I 1982 r. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 28 IV 1982 r. został na mocy wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach zwolniony z aresztu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej