Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Knysok Anna
Anna Maria Knysok
ur. w 1951 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

W latach 1982-1988 aktywnie działała w NSZZ „Solidarność”. Zajmowała się kolportażem niepodległościowych wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością w dniu 30 kwietnia 1983 r. została aresztowana. Postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii. Z aresztu została zwoniona w dniu 30 czerwca 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej