Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cwięk Robert

Robert Cwięk

ur. w 1969 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Robert Cwięk działał w młodzieżowych organizacjach opozycyjnych. Był redaktorem pisma „BISZ”, które od 1985 r. funkcjonowało w strukturach Federacji Młodzieży Walczącej. Pismo poświęcone było m.in. działaniom opozycji młodzieżowej oraz informowaniu o aktualnej sytuacji politycznej  w kraju.
W latach 1988-1989 był członkiem kierownictwa i drukarzem młodzieżowej organizacji „Ruch Społeczeństwa Zaangażowanego”, której działalność koncentrowała się na aktywności wydawniczo-poligraficznej skupionej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Drukował sztandarowe pismo RSZ „Wiatr od Morza” powstałe po zakończeniu wydawania pisma „BISZ”.
W dniu 23.12.1988 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska za drukowanie i gromadzenie podziemnych wydawnictw na 50 tys. zł grzywny, 50 tys. zł nawiązki, przepadek wydawnictw i powielacza oraz podanie orzeczenia do publicznej wiadomości.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • ks. Jarosław Wąsowicz „Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989”
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN