Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kocjan Stanisław

Stanisław Kocjan

ur. w 1942 roku w m. Baran
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Stanisław Kocjan od 19.08.1980 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Chemicznych  „Police” zostając członkiem Komitetu Strajkowego. We wrześniu 1980 r. został współprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego (KZ) NSZZ „Solidarność” w Policach, następnie przewodniczącym KZ. Od jesieni 1980 r. był członkiem Międzyzakładowej Komisji Robotniczej, a w czerwcu i lipcu 1981 r. delegatem na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Następnie został sekretarzem Zarządu Regionu, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczącym Zjazdu, członkiem Komisji Krajowej. 
Internowany 13.12.1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie i w Strzebielinku. Zwolniony z internowania w dniu 02.12.1982 r. Zwolniony z pracy w Zakładach Chemicznych „Police”. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał  prowadzenia działalności opozycyjnej. Zajmował się drukowaniem i kolportowaniem pism podziemnych pn.: „Ogniwo”, „NSZZ Solidarność Nadodrza”, „Jedność”. 
W kwietniu 1987 r. został współzałożycielem Grupy Roboczej Komisji Krajowej, domagającej się zwołania Komisji Krajowej w składzie z 1981 r. Był działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i poddawany rewizjom. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej