Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krawczyk Zofia

Zofia Helena Krawczyk

ur. w 1945 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W latach 1982–1989 prowadziła działalność antykomunistyczną w ramach organizacji Solidarność Walcząca, brała m.in. udział w organizowaniu struktury SW w Warszawie. Ponadto współpracowała z działaczami Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, prowadziła kolportaż prasy i książek drugiego obiegu. Z jej mieszkania nadano audycję Radia „Solidarność”.
W latach 1982-1983 była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z poszukiwaniami przez władze jej ukrywającego się brata, Kornela Morawieckiego.
W latach 1986-1989 ponownie znalazła się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa państwa z uwagi na podejrzenie prowadzenia działalności w strukturach SW. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków