Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Szczepan Dereszewski
ur. w 1950 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” we Włocławskich Fabrykach Mebli we Włocławku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Związku. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka. W uwięzieniu przebywał do 21 stycznia 1982 r. Był inwigilowany przez SB w latach 1982-1983.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN