Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Dorota Paluszek

ur. w 1953 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Ewa Paluszek od września 1980 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, następnie wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej w Bydgoskich Zakładach Chemii Gospodarczej „Pollena”. 
W latach 1980-1981 zajmowała się kolportażem niezależnych pism i książek. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej. W nocy z 16/17.12.1981 r.  uczestniczyła w oplakatowaniu miasta i rozprowadzaniu ulotek przypominających o wydarzeniach Grudnia '70 i protestujących przeciwko pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek". Od grudnia 1981 r. do marca 1982 r. była członkiem nieformalnej grupy zajmującej się przygotowywaniem i kolportażem ulotek, plakatów, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych oraz tzw. oporników.
W dniu 18.03.1982 r. została zatrzymana, następnie dnia 20.03.1982 r. tymczasowo aresztowana i osadzona w areszcie KWMO w Bydgoszczy i Zakładzie Karnym w Fordonie. W kwietniu 1982 r. w więzieniu w Fordonie była uczestniczką siedmiodniowej głodówki w proteście przeciwko wtargnięciu strażnika więziennego do celi i pobicia członkini Bydgoskiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych i Ruchu Młodej Polski.  Dnia 07.07.1982 r. została skazana decyzją Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na okres 3 lat, karę grzywny i zwrot kosztów postępowania.
Po zwolnieniu z więzienia kontynuowała działalność kolportażową do 1989 r. W związku z prowadzoną działalności była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Bydgoszczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN