Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Falkiewicz Bogdan

Bogdan Dominik Falkiewicz

ur. w 1970 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Pan Bogdan Falkiewicz był jednym z aktywniejszych członków Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, do której należał od 1986 r. Bogdan Falkiewicz brał udział w działalności FMW jako drukarz i kolporter ulotek o charakterze opozycyjnym. W okresie od 1987 r. do 1989 r. był redaktorem naczelnym i autorem artykułów w dwutygodniku „Monit”, stanowiącym podziemny organ prasowy gdańskiego oddziału Federacji. Ponadto Bogdan Falkiewicz zajmował się dostawami sprzętu i materiałów poligraficznych do podziemnych drukarni oraz organizacją biblioteki FMW. W latach 1988-1990 r. pełnił funkcję członka Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW Gdańsk. Był również inspiratorem wznowienia działalności biuletynu FMW w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku o nazwie „Dwójka”. W maju i sierpniu 1988 r. Bogdan Falkiewicz brał udział w strajkach w Stoczni im. Lenina w Gdańsku, gdzie zajmował się redakcją, drukiem i kolportażem materiałów zawierających informacje o strajku. 23 sierpnia 1988 r. został zatrzymany na dworcu PKP w Gdańsku za posiadanie kilkudziesięciu sztuk bezdebitowego czasopisma „Promieniści”, za co ukarano go grzywną w wysokości 30 000 zł.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej