Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łada Edward
Edward Łada
ur. w 1949 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Edward Łada pracownik Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Chojnicach. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku okupacyjnym na terenie zakładu pracy. W okresie od 5 listopada do 6 grudnia  1982 r. Edward Łada odbywał ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 3691 w Unieściu. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. Od grudnia 1981 r. do czerwca 1983 r.  drukował pismo „Informator Związkowy”. Kolportował nielegalną prasę, sporządzał antykomunistyczne hasła na murach budynków. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

innych materiałów