Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Ossowska

ur. w 1961 roku w m. Sobótka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Na początku 1979 r. nawiązała kontakt z działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża - Lechem Wałęsą i podjęła działalność w związanej z nim grupie kolportażowej. W ramach tej aktywności przewoziła, przechowywała i kolportowała ulotki i prasę bezdebitową, a także brała udział w spotkaniach działaczy opozycyjnych, które odbywały się w mieszkaniu L. Wałęsy. Na początku 1980 r. podjęła pracę w kiosku „RUCH-u” w Gdańsku, gdzie prowadziła kolportaż niezależnych wydawnictw, m.in. pism: „Robotnika” i „Robotnika Wybrzeża”. 
Po 14 sierpnia 1980 r. brała czynny udział w strajku w Stoczni Gdańskiej. Była jedną z kobiet (wraz Anną Walentynowicz i Aliną Pienkowską), które zatrzymały 16 sierpnia 1980 r. wychodzących ze stoczni robotników, co pozwoliło na kontynuowanie strajku, powołanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a w następstwie podpisanie porozumień sierpniowych. 
Po zakończeniu strajków brała udział w pracach zmierzających do utworzenia struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, była zatrudniona w sekretariacie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków