Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pietrowicz Aleksandra
Aleksandra Tatiana Pietrowicz
ur. w 1956 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

W latach 1980–1981 była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na UAM w Poznaniu. Uczestniczyła w redagowaniu „Serwisu Informacyjnego” UAM. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjęła nielegalną działalność związkową. W okresie od grudnia 1981 r. do lutego 1983 r. przygotowywała artykuły do pisma „Solidarni”, zajmowała się kolportażem podziemnych wydawnictw w miejscu pracy. W latach 1982–1983 działała w podziemnych strukturach Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, była łączniczką TZR z Warszawą.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN