Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Krystyna Sobieraj

ur. w 1956 roku w m. Strzałków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
W latach 1980-1989 brała udział w działalności Zakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Spółdzielni Kółek Rolniczych Radomsko. Zajmowała się kolportażem materiałów propagandowych. W mieszkaniu Państwa Sobierajów odbywały się spotkania działaczy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność".
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków