Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Fedorowicz

ur. w 1950 roku w m. Łomża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Andrzej Fedorowicz od chwili wprowadzenia stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W latach 1982–1988 organizował punkty druku i kolportażu niezależnych wydawnictw. Drukował m.in. „Biuletyn Informacyjny” sygnowany przez Zarząd Regionu Białystok, pismo „Jutrzenka” sygnowane przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”, pismo „Wątek” wydawane nielegalnie przez działaczy "Solidarności" w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”. 
		Andrzej Fedorowicz utrzymywał kontakty z liderami białostockiej „Solidarności”  Stanisławem Marczukiem i Leopoldem Staweckim oraz innymi aktywnymi działaczami opozycji, m.in. Dariuszem Boguskim, Tadeuszem Dzienisem, ks. Stanisławem Suchowolcem, ks. Wojciechem Pełkowskim. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy „Solidarności”. Był jedną z głównych osób w grupie Leopolda Staweckiego, która w czerwcu 1985 r. powołała Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”. Wszedł wówczas w skład Tymczasowego Kolegium Wykonawczego MKK. W ramach nowej struktury opozycyjnej uczestniczył w wydawaniu pisma „Jutrzenka”. 
		Andrzej Fedorowicz uczestniczył w wielu przedsięwzięciach o charakterze patriotyczno-religijnym organizowanych przez opozycję. Brał udział w mszach odprawianych w Suchowoli w intencji ks. Jerzego Popiełuszki, w innych mszach za Ojczyznę, w pielgrzymkach na Jasną Górę. 
W październiku 1986 r. był obecny na zebraniu w kościele parafialnym w Dojlidach poświęconym zorganizowaniu w regionie Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”.  
Biogram opracowano na podstawie: