Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Irena Elżbieta Michałczak

ur. w 1935 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Zaangażowana w działalność struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Skawinie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników, użyczając mieszkania na potrzeby organizacyjne.  
Zaangażowana w redakcję i druk pisma OKOR „Solidarność Rolników”. Kolporterka wydawnictw wydawanych przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków