Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dąbrowska Agnieszka

Agnieszka Ewa Dąbrowska

ur. w 1943 roku w m. Wylągi
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Agnieszka Dąbrowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, związana była z opozycją antysocjalistyczną już od 1978 r. Współpracowała z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jesienią 1980 r. została członkiem NSZZ „Solidarność”. W związku zajmowała się, m.in. organizowaniem spotkań z Jackiem Kuroniem, Bronisławem Geremkiem, Władysławem Siłą-Nowickim w stoczniowym Domu Kultury „Korab” i w Parku Kasprowicza w Szczecinie. 
Dnia 01.11.1980 r. została radcą prawnym w Biurze Prawnym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie. Z ramienia „Solidarności” w 1981 r. weszła w skład komisji negocjacyjnej „Solidarność” z Ministerstwem Pracy w sporze o emerytury.  W 1981 r. została wybrana delegatem na I Wolny Zjazd Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie, następnie została delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który miał miejsce we wrześniu i październiku 1981 r. w Gdańsku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r., została członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz aktywną działaczką podziemnych struktur zdelegalizowanej „Solidarności”. Zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych, m.in. „Jedność w Podziemiu”, „Jedność Stoczniowa”, „BIS”, „Grot”, „Obraz”, książek NOWej, znaczków podziemnej poczty oraz kaset audio.  Była również łączniczką w opozycyjnym środowisku adwokatów. 
Wielokrotnie była przesłuchiwana i poddawana rewizjom. Jako osoba podejrzana o działalność antysystemową, objęta została stałą kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa w Szczecinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej