Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzenia Tadeusz

Tadeusz Marian Grzenia

ur. w 1950 roku w m. Radlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Tadeusz Grzenia jako członek NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „ Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju na przestrzeni lat 1981-1988 aktywnie działał w regionalnych strukturach związkowych. 
W lutym 1982 r. wszedł w skład grupy osób, na czele której stał Jerzy Zarębski. Grupa ta zajmowała się drukowaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych materiałów tj. „Kurier Wojenny” czy „Wiadomości Wojenne”. Ulotki rozprowadzano na terenie miast: Jastrzębie Zdrój, Żory oraz Wodzisław Śląski. W związku z zaangażowaniem się w akcję ulotkową w dniu 8 XI 1982 r. został zatrzymany i aresztowany.  18 I 1983 r. uchylono areszt tymczasowy, ale zastosowano środek zapobiegawczy w formie dozoru MO. W toku śledztwa został oskarżony o kontynuowanie zawieszonej w stanie wojennym działalności związkowej oraz uczestniczenie w sporządzaniu i kolportowaniu ulotek zawierających treści lżące naczelne organy władzy PRL. Ponadto zarzucono mu udział w próbie zniszczenia za pomocą materiałów wybuchowych napisu o treści „PZPR”, sąsiadującego z obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z sierpnia 1980 r. w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. Za powyższą działalność został skazany 19 V 1983 r. przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny w wysokości 40 tysięcy złotych.   
W kolejnych latach angażował się w działania opozycji zmierzające do ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1988 r. brał udział w akcji strajkowej w KWK "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdroju, która była wyrazem sprzeciwu wobec pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w kraju.  
Z uwagi na prowadzenie opisanej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1982-1984 w ramach sprawy o kryptonimie "Introligator".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN