Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lemańczyk Zbigniew
Zbigniew Lemańczyk
ur. w 1954 roku w m. Lipka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018

Biogram

Zbigniew Lemańczyk (1954-2018) pracował jako technolog w Łańcuckiej Fabryce Śrub w Łańcucie. Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. W 1982 r. włączył się w działalność struktur podziemnych „Solidarności” w Soninie i Łańcucie. Był członkiem grupy zajmującej się kolportażem ulotek na terenie Łańcuckiej Fabryki Śrub oraz Łańcuta. Aktywnie działał w ramach Duszpasterstwa Rolników przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie. W 1985 r. mimo sprzeciwu dyrektora wybrany przez załogę na przewodniczącego Rady Pracowniczej Łańcuckiej Fabryki Śrub w Łańcucie. W marcu 1989 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Łańcuckiej Fabryce Śrub w Łańcucie

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN