Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Lewiński

ur. w 1952 roku w m. Górzno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Piotr Lewiński w październiku 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Urządzeń Górniczych Przemysł Węglowego w Katowicach, wybrany został do Komisji Zakładowej. W grudniu 1981 r. był współorganizatorem strajku przy budowie wieżowca dla firmy „Intrako” w Katowicach i w KWK „Polska” w Świętochłowicach. 
W stanie wojennym nie przerwał działalności opozycyjnej, organizował pomoc dla osób internowanych i kolportował ulotki. Dnia 4 II 1982 r. został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa i pobity za publiczne krytykowanie wprowadzenia stanu wojennego. Został również zdegradowany w pracy, a następnie zmuszony do zwolnienia. 
W marcu 1982 r. wraz z innymi założył Grupę Oporu Społecznego, która zajmowała się kolportażem ulotek i pism bezdebitowych m.in.: „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”. Pan Piotr Lewiński kolportażem prasy podziemnej zajmował się do końca 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków