Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stępnik Wiesław

Wiesław Stępnik

ur. w 1948 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2018
Biogram
W grudniu 1970 roku uczestniczył w obleganiu Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie i po otwarciu ognia przez funkcjonariuszy MO uczestniczył w pomocy rannym. W 1976 roku podczas strajku w Stoczni Szczecińskiej, pracując w Polskim Związku Motorowym brał udział w trzydniowym strajku solidarnościowym ze stoczniowcami i wywieszeniu na terenie zakładu transparentu z postulatami strajkujących. Po zakończeniu strajku był nachodzony przez SB i zmuszony do zwolnienia się z pracy. Nie mogąc znaleźć pracy w Szczecinie przeniósł się do Siedlec, gdzie nawiązał kontakty z opozycją. Podjął działalność w Podlaskim Komitecie Samoobrony Ludzi Wierzących w Siedlcach założonym przez Stanisława Karpika. Między innymi zbierał podpisy pod petycją do sejmu, domagającą się transmisji Mszy św. w radio i telewizji. 17.12.1979 roku, w czasie podróży do Gdańska, na obchody rocznicy wydarzeń grudniowych, został wraz z Zygmuntem Goławskim zatrzymany na 48 godzin  w areszcie w Mińsku Mazowieckim. Jesienią 1980 roku był współzałożycielem NSZZ „Podlasie” i w dniu 9. 10. 1980 r. uczestniczył w jego rejestracji przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Został wybrany przewodniczącym tego Związku. Tydzień później w wyniku spotkania i rozmów z Lechem Wałęsą podjął decyzję o wyrejestrowaniu Związku "Podlasie" i przystąpieniu do NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Kilkakrotnie był zatrzymywany za kolportaż literatury bezdebitowej. Przed 13.12.1981 r. Wiesław Stępnik wyjechał za granicę i na parę lat osiadł w Niemczech. Powrócił 30.04.1984 r. Po powrocie objęto go intensywną kontrolą operacyjną, lecz mimo to kontynuował działalność opozycyjną. Zaangażowany był w kolportaż podziemnych wydawnictw i prasy (Gazeta Podlaska, Mazowsze, Odnowa), m.in. wykorzystując do tego własny warsztat samochodowy. Wspierał także finansowo podziemne wydawnictwa oraz KPN. Ponadto aktywnie uczestniczył w manifestacjach organizowanych w Siedlcach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej