Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomaszewska Barbara

Barbara Tomaszewska

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 540/2018
Biogram
Barbara Tomaszewska aktywnie działała w NSZZ „Solidarność" przy Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Chłodnictwa Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu. Uczestniczyła również w tworzeniu komisji rewizyjnej przy Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność" we Wrocławiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność''. Podczas strajku okupacyjnego prowadzonego w dniach 14-16.12.1981 r. na terenie „Predom-Polar” we Wrocławiu była aktywnym członkiem komitetu strajkowego, za co w dniu 31.12.1981 r. została dyscyplinarnie zwolniona z pracy.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa. Decyzją z dnia 16.12.1981 r. została internowana i osadzona w ośrodku odosobnienia w Gołdapi, gdzie przebywała do 30.06.1982 r. Po zakończeniu internowania kontynuowała działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej