Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Hańczyk
ur. w 1941 roku w m. Cotoń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Ryszard Hańczyk był pracownikiem Państwowego Ośrodka Maszyn Rolniczych w Rypinie, od 1980 r. zaangażowanym w działalność w ramach struktur NSZZ "Solidarność". Pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Rypinie.
W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 15 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku - Mielęcinie.
Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1983 oraz został zdegradowany w miejscu pracy, a następnie zwolniony.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN