Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Hańczyk

ur. w 1941 roku w m. Cotoń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Ryszard Hańczyk był pracownikiem Państwowego Ośrodka Maszyn Rolniczych w Rypinie, od 1980 r. zaangażowanym w działalność w ramach struktur NSZZ "Solidarność". Pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Rypinie.
W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 15 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku - Mielęcinie.
Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1983 oraz został zdegradowany w miejscu pracy, a następnie zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN