Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wodecki Jan

Jan Ryszard Wodecki

ur. w 1956 roku w m. Krosno Odrzańskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
W latach 1981-1987 był działaczem opozycji antykomunistycznej na terenie Zielonej Góry i Nowej Soli. Przygotowywał do druku m.in. „Zielonogórski Serwis Informacyjny Solidarność”, był współtwórcą Nowosolskiego Komitetu Samoobrony Solidarności w Nowej Soli. Wspólnie ze Stanisławem Rembowieckim i Janem Ceglarkiem organizował w latach 1984-1987 na terenie Zielonej Góry i Nowej Soli kolportaż nielegalnych wydawnictw „Solidarności Walczącej”. Kolportował ulotki oraz bezdebitowe czasopisma m.in. „Solidarność - Bóg Honor Ojczyzna”, „Solidarność Lubuska - Miesięcznik Środkowego Nadodrza”, „Tygodnik Mazowsze”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej