Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bukowski Jan

Jan Bukowski

ur. w 1947 roku w m. Ostrów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Od 1980 r. współtworzył struktury „Solidarności” w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Poznaniu. Pełnił funkcje przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”. Był organizatorem strajków i akcji protestacyjnych na terenie MPT. W trakcie wieców na terenie zakładu wygłaszał antypartyjne hasła oraz krytykował cenzurę. Kolportował ulotki i organizował pomoc dla strajkujących w innych zakładach pracy. W sierpniu 1981 r. wspierał strajk drukarzy w Poznaniu. Za swoją działalność 13.12.1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Głogowie i Gębarzewie skąd 5.07.1982 r. został zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN