Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Madrak Kazimierz

Kazimierz Andrzej Madrak

ur. w 1955 roku w m. Mrągowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Kazimierz Madrak od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Zegarów i Wodomierzy „Metron” w Toruniu, członkem Komitetu Założycielskiego, delegatem na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Toruńskiego oraz członkiem Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.
Za prowadzoną działalność związkową został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 10 marca 1982 r.
W dniu 1 maja 1982 r. brał udział w nielegalnej manifestacji na Bulwarze Filadelfijskim i Rynku Staromiejskim w Toruniu, za co został ponownie internowany w okresie od 5 maja do 16 września 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych i uczestniczył w nielegalnych zebraniach.
W związku z prowadzoną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany oraz inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN