Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamski Roman

Roman Wojciech Adamski

ur. w 1962 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Roman Adamski po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność nielegalnego związku o strukturze Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” mającego na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka w PRL. W okresie od marca 1982 r. do 17  IV 1983 r. brał udział w produkcji i kolportażu biuletynu informacyjnego pt. „CDN”, będącego organem prasowym Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność”. 
W dniu 22 III 1983 r. Wydział Śledczy KWMO w Częstochowie pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej wszczął śledztwo w powyższej sprawie. W ramach czynności śledczych przeprowadzono rewizję w miejscu zamieszkania Pan Romana Adamskiego. W dniu 18 IV 1983 r. Pan Roman Adamski został zatrzymany, przesłuchany, tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. W dniu 16 VII 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie sporządziła akt oskarżenia przeciwko w/w. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28 VII 1983 r. postępowanie karne w stosunku do Pan Romana Adamskiego zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 VII 1983 r. Tego samego dnia opuścił areszt. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną w latach 1983-1984 Pan Roman Adamski podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej