Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Berent Zbigniew
Zbigniew Jerzy Berent
ur. w 1959 roku w m. Brodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016

Biogram

Zbigniew Berent będąc studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz brał udział w manifestacjach antysocjalistycznych. Z powodu prowadzonej działalności został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 15 maja  do 14 czerwca 1982 r.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach NZS. W dniu 29 kwietnia 1983 r. dokonano przeszukania w pokoju studenckim Zbigniewa Berenta w ramach prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Toruniu dochodzenia dotyczącego ujawnienia na terenie Torunia nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez  „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1984 oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1983 -1985. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN