Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rząsa Jacek

Jacek Rząsa

ur. w 1952 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Jacek Rząsa po ukończeniu studiów w 1975 r. pracował jako asystent na Politechnice Rzeszowskiej. W tym okresie był zaangażowany w działalność nieformalnej grupy „Monolit”, którą tworzyli studenci i pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej związani z Duszpasterstwem Akademickim. W związku z tą działalnością w wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy SB nie przedłużono mu umowy o pracę na uczelni. W 1977 r. został zatrudniony jako specjalista-programista w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. Od grudnia 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”, a w lipcu 1981 r. wszedł w skład Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Ze względu na zaangażowanie w działalność związkową został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa w dniach od 14.12.1981 r. do 29.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania był podejrzewany o nielegalną działalność i poddany inwigilacji przez  funkcjonariuszy SB.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN