Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalski Grzegorz

Grzegorz Michalski

ur. w 1950 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2017
Biogram
Od 1980 r. aktywnie działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Poznańskich Zakładach Obuwia „Domena”. Zasiadał w Komisji Zakładowej Związku, a także pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej. W 1981 r. został wybrany członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Był m.in. inicjatorem strajków w zakładzie pracy, publicznie przekazywał komunikaty Zarządu Regionu Wielkopolska, a także rozklejał i kolportował nielegalne ulotki. 
W związku z prowadzoną działalnością, został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Po uchyleniu internowania 9 lipca 1982 r. w dalszym ciągu kontynuował działalność opozycyjną. Zajmował się m.in. organizowaniem pomocy dla rodzin osób internowanych i kolportażem nielegalnych wydawnictw. W jego mieszkaniu przeprowadzano częste rewizje, a także kontrolowano jego korespondencję. W połowie 1983 r. wyemigrował wraz z rodziną do USA. Pomimo opuszczenia kraju, nadal był rozpracowywany przez SB aż do 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej