Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Lucyna Jabłońska
ur. w 1932 roku w m. Terespol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Zatrudniona jako ekonomistka w Zarządzie Portu Gdańsk. Brała udział w strajkach w grudniu 1970 r. i sierpniu 1980 r. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” została sekretarzem Komisji Wydziałowej na Wydziale Usług Żeglugowych oraz członkiem Komisji Zakładowej Portu Gdańsk. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w akcję niesienia pomocy internowanym portowcom i ich rodzinom. Pomagała m.in. rodzinie jednego ze współorganizatorów strajku w Porcie Gdańsk, Andrzejowi Michałowskiemu. W latach 1982-1989 zajmowała się kolportażem podziemnych książek i czasopism na terenie swojego zakładu pracy. W jej domu ukrywali się poszukiwani przez organy ścigania członkowie „Solidarności”, odbywały się w nim tajne spotkania, m. in. w 1986 r. grupa działaczy z gdańskiego portu spotkała się tam z Adamem Michnikiem. 
Lucyna Jabłońska współpracowała też z wydawcami niezależnego pisma „Portowiec”, przekazując im wiadomości dotyczące sytuacji ekonomicznej i społecznej Portu Gdańsk.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności