Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Muszyński Roman

Roman Muszyński

ur. w 1947 roku w m. Wojsławice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie działał w ramach NSZZ „Solidarność” na terenie Chełma. Był inspiratorem powstania NSZZ „Solidarność” w miejscu swojej pracy tj. w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Chełmie i „zajmował postawę wrogą wobec PRL”. Z powodu tej działalności Pan Roman Muszyński był inwigilowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego Roman Muszyński zorganizował zebranie członków „Solidarności” w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Chełmie. W następstwie tego został zwolniony z pracy, a w dniu 16 grudnia 1981 r. Komendant Wojewódzki w Chełmie wydał decyzję nr 67/81 o jego internowaniu. Osadzony został w ZK w Chełmie, od 11.01.1982 roku w ZK we Włodawie, od 6.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. W dniu 23.04.1982 roku ponownie osadzony we Włodawie, a następnie w Rzeszowie-Załężu. Podczas przebywania w ośrodkach odosobnienia Pan Roman Muszyński nadal manifestował swoją postawę opozycyjną. W czerwcu 1982 roku w Rzeszowie uczestniczył w głodówce protestacyjnej 15 osób internowanych z grup chełmskiej i lubelskiej. Zwolniony z internowania na podstawie decyzji nr 65 z dnia 29.06.1982 r. Jako osoba internowana i represjonowana zdecydował się na wyjazd emigracyjny z Polski do USA, wraz z rodziną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej