Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Feliks Dąbrowski

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Zbigniew Dąbrowski, pracownik Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż” w Gdańsku, prowadził działalność opozycyjną w latach 1978-1989. Był  współpracownikiem WZZ Wybrzeża, członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".
W latach 1978-1980 był współpracownikiem WZZ Wybrzeża oraz kolporterem pism niezależnych, m.in. „Robotnika Wybrzeża” i „Bratniaka”. W styczniu 1980 r. brał udział w próbach zorganizowania strajku w „Elektromontażu” w obronie robotników zwalnianych z pracy za co został wyrzucony z pracy (przywrócony po podpisaniu Porozumień Sierpniowych). W sierpniu 1980 r. współorganizował zaopatrzenie w papier i benzynę dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Po wprowadzeniu stanu wojennego od 13 do 18 grudnia 1981 r. był współorganizatorem strajku w swoim zakładzie pracy, następnie ukrywał się, został aresztowany 17 kwietnia 1982 r., następnie skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na 1 rok więzienia. Karę odbywał w ZK w Potulicach, został zwolniony 21 kwietnia 1983 r. 
W latach 1983 – 1989 był współpracownikiem RKK Gdańsk, był drukarzem podziemnych pism „Gryps” oraz „Solidarność”. 9 października 1985 r. został aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku na 1,5 roku więzienia. Odzyskał wolność 10 września 1986 r. na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej