Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pohl Adam

Adam Piotr Pohl

ur. w 1953 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Adam Pohl zajmował sie kolportażem ulotek na terenie Zielonej Góry. 22 marca 1980 r. został zatrzymany i aresztowany na 48 godzin przez patrol MO. W czasie studiów w Poznaniu był jednym z sygnatariuszy petycji w sprawie przywrócenia praw nauczycielskich Stanisławowi Barańczakowi - członkowi KSS-KOR. Rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach "Odezwa", "Listonosz", "Kurier". Internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie w okresie od 27 czerwca 1982 r. do 15 października 1982 r. W dniu 18 kwietnia 1984 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu za sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw, m.in. pisma "Renesans". Areszt uchylono 28 lipca 1984 r., sprawę umorzono na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej