Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Stanisław Tomaszewski

ur. w 1944 roku w m. Kamień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był aktywnym członkiem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od lutego 1982 r., w czasie trwania stanu wojennego pozostawał członkiem podziemnych struktur Związku na terenie Milicza, w których prowadził działalność do maja 1989 r. W latach 1982-1983 jego mieszkanie służyło jako jedna ze skrzynek, do której dostarczane były wydawnictwa podziemne z Wrocławia. Odpowiadał także za kolportaż prasy, zbiórkę składek związkowych i pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla represjonowanych. W czasie całego okresu działalności stale służył wsparciem i pomocą w pracy podziemnej, oddany idei „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów