Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Kowalski

ur. w 1945 roku w m. Czaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2016
Biogram
Pracownik Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie. Członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemiu poprzez druk i kolportaż ulotek. 
W dniu 16 marca 1982 r. zatrzymany i internowany. W związku z objęciem go postępowaniem prokuratorskim tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 17 czerwca 1982 r. po umorzeniu wobec niego postępowania karnego w związku z niemożnością procesowego udowodnienia zaangażowanie w kolportaż ulotek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej