Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borczak Eugeniusz

Eugeniusz Borczak

ur. w 1950 roku w m. Kruzy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W latach 1972-1982 pracownik Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. Od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej HT-2 oraz członek Prezydium KZ. 
W 1981 r. delegat na I WZD Regionu Elbląg. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-15 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w Zamechu, był członkiem Komitetu Strajkowego oraz uczestniczył w akcjach ulotkowych. Za uczestnicwo w strajku 13 maja 1982 r. na Wydz. HT-2 został zwolniony z pracy, następnie aresztowany 16 maja 1982 r. , skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 miesiące więzienia. Osadzony w areszcie KWMO w Elblągu odbywał karę do 16 sierpnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010
    • Encyklopedia Solidarności; Karol Nawrocki Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010