Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jędrzejuk Elżbieta

Elżbieta Jędrzejuk

ur. w 1942 roku w m. Girdziejówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
W latach 1980-1981 była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Siedlcach. Zaangażowana w organizację struktur związku w siedleckich placówkach oświaty, równocześnie pełniła obowiązki przewodniczącej Komisji Interwencji przy MKZ. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem wydawnictw bezdebitowych „Solidarności” na terenie kraju. W dniu 09.12.1983 r. została tymczasowo aresztowana na podstawie decyzji wydanej przez wiceprokuratora Prokuratury Reonowej w Jeleniej Górze za kolportaż wydawnictw bezdebitowych w okolicach Świeradowa. Osadzona w ZK we Wrocławiu, zwolniona 30.12.1983 r. Dnia 28.03.1984 r. Prokuratura Rejonowa skierowała w sprawie Elżbiety Jedrzejuk akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Postępowanie umorzono 25.07. 1984 r. na podstawie amnestii. Była aktywną działaczką w strukturach podziemnych „Solidarności”, prowadząca działalność polityczną zarówno na terenie miasta jak i całego kraju, utrzymująca kontakty z innymi opozycjonistami. W 1983 roku została pozbawiona pracy w LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach jako nauczycielka matematyki i wychowawca młodzieży, a następnie, z inspiracji SB, wojewoda siedlecki zawiesił ją w czynnościach nauczycielki-opiekunki świetlicy Zespołu Szkół Rolniczych w Siedlcach. W dniu 12.12.1986 r. Elżbieta Jędrzejuk za kolportaż wydawnictw bezdebitowych została ukarana przez  Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście grzywną w wysokości 30 000 zł. Elżbieta Jędrzejuk działała także aktywnie w Krajowej Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” kierowanej przez Zbigniewa Romaszewskiego, uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Obrońców Praw Człowieka w Nowej Hucie-Mistrzejowicach. Zaangażowana była w działania na rzecz rejestracji Solidarności Wiejskiej woj. siedleckiego. W 1989 r. brała udział w Zjeździe RI „Solidarność”, podczas którego kolportowała broszury. Związana z nielegalną publikacją Gazety Podlaskiej. Aktywnie uczestniczyła w uroczystościach i manifestacjach patriotyczno-religijnych w Siedlcach i Warszawie. W domu Elżbiety Jędrzejuk wielokrotnie dokonywano przeszukań. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN