Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Konrad Łykowski

ur. w 1951 roku w m. Kamień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
We wrześniu 1980 r. był inicjatorem powstania Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Pełnił funkcję przewodniczącego TKZ NSZZ „Solidarność”. Brał udział w powołaniu Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Wszedł w skład Zarządu Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Został wybrany do Zarządu Regionu po przekształceniu MKZ w styczniu 1981 r. w Organizację Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Od 13 grudnia 1981 r. był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Włocławku. 3 sierpnia 1982 r. przeniesiono go do Ośrodka przy Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania 26 listopada 1982 r. prowadził działalność opozycyjną w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Płocka. W marcu 1988 r. z jego inicjatywy powstał Płocki Klub Polityczny. W maju 1988 r. wszedł w skład Płockiej Rady „Solidarności”. W kwietniu 1989 r. został wybrany członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Płocku. Za udział w „kontrpochodzie” - 1 maja 1988 r. został ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł. przez Kolegium ds. Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN