Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukaszewski Bogumił

Bogumił Kazimierz Łukaszewski

ur. w 1942 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Pan Bogumił Łukaszewski prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. W 1980 r., będąc pracownikiem naukowo-dydaktycznym łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych współtworzył tamże struktury NSZZ „Solidarność” i objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał próby protestu na uczelni. Od 1982 r. uczestniczył w przygotowaniu i drukowaniu ulotek, kalendarzy, znaczków, pocztówek i plakietek okolicznościowych oraz ilustrował publikacje drugiego obiegu, m.in. pismo „Jesteśmy”. W 1983 r. współorganizował w Łodzi wydawnictwo Towarzystwo Oświaty Niezależnej, w ramach którego projektował okładki książek, np. „Małej apokalipsy” Tadeusza Konwickiego. W latach 1983-1985 kolportował do Warszawy pisma podziemne, w tym „Nasz Głos” i „Niepodległość”, przywożąc do Łodzi m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Puls” i „Stańczyka”. Na uczelni prowadził regularną wypożyczalnię bezdebitów. W 1984 r. współtworzył projekt symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki na dziedzińcu kościoła przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi. W 1985 r. był jednym z założycieli galerii sztuki Nawa św. Krzysztofa przy kościele oo. jezuitów w Łodzi i jako członek jej Rady Programowej uczestniczył w organizowaniu wystaw i paneli dyskusyjnych (do 1989 r.). W latach 1982-1989 współpracował z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • Golicka-Jabłońska M., Ojciec Stefan SJ, Łódź 2006
  • Maciejewski W., Koszałkowski Zbigniew [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012
  • Maciejewski W., Nawa św. Krzysztofa [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012
  • Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990. Region łódzki, wstęp, wybór i opracowanie S. Pilarski, Warszawa-Łódź 2009
  • Spodenkiewicz P., Ksiądz Stefan Miecznikowski. Jezuita i harcerz, Łódź 2010
  • W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989, red. W. Maciejewski, A. Hohendorff, J. Mikosik, Warszawa 2016