Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczorowska-Budek Agnieszka

Agnieszka Irena Kaczorowska-Budek

ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie była działaczką Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w NZS do 1984 r., współpracując z jego podziemnymi strukturami koordynacyjnymi. W latach 1981-1983 działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich  Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie. Była kierownikiem Działu Informacji i Ewidencji tego Komitetu. Ponadto w latach 1982-1983 brała udział w niepodległościowych demonstracjach organizowanych w Warszawie i Gdańsku. W latach 1982-1985 współpracowała z wydawnictwem „Krąg”, udostępniając swoje mieszkanie na potrzeby organizacyjne. W latach 1981-1984 zajmowała się również kolportażem literatury bezdebitowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków